1st of March edition

Editie de martisor

There’s a legend related to the coming of spring and the celebration of 1st of March that people from Balkans (ancient Thrace) have, and I would like to share it with you. Here it goes:

Exista o veche legenda legata de venirea primaverii si sarbatoarea Martisorului pe care popoarele din Balcani (de pe teritoriul Traciei antice) o au, si pe care as vrea sa vi-o impartasesc. Incepe asa:

“Once upon a time the sun descended in the village taking the form of a young man. A dragon ambush and kidnapped him, closing him in a dungeon. The world became sad. Birds stop singing, the springs stop flowing and the children didn’t laugh anymore. No one dared to confront the dragon.
Odată soarele coborî într-un sat, la horă, luând chipul unui fecior. Un zmeu l-a pândit şi l-a răpit dintre oameni, închizându-l într-o temniţă. Lumea se întristase. Păsările nu mai cântau, izvoarele nu mai curgeau, iar copiii nu mai râdeau. Nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte pe zmeu.

But one day a brave young man decided to go and rescue the sun. Many Earthlings led him and they gave their powers to help him overcome the dragon and release the sun. His journey lasted three seasons: summer, autumn and winter. He found the dragon’s castle and began battle. They clashed for days until the dragon was defeated. Low power and wounded, the brave young man freed the sun.
Dar într-o zi, un tânăr voinic s-a hotărît să plece să salveze soarele. Mulţi dintre pământeni l-au condus şi i-au dat din puterile lor ca să-l ajute să-l biruie pe zmeu şi să elibereze soarele. Drumul lui a durat 3 anotimpuri: vara, toamna şi iarna. A găsit castelul zmeului şi au început lupta. S-au înfruntat zile întregi până când zmeul fu doborît. Slăbit de puteri şi rănit, tânărul eliberă Soarele.

He rises in to the sky cheering and pleasing the people. The nature revived, the people enjoyed, but the brave young man didn’t live enough to see the spring. Warm blood from his wounds drained in the snow. While the snow was melting, white flowers raise, snowdrops, messengers of spring. Even the last drop of this blood dripped in to the immaculate snow. He died.
Acesta se ridică pe cer înveselind şi bucurând lumea. A reînviat natura, oamenii s-au bucurat, dar viteazul n-a ajuns să vadă primăvara. Sângele cald din răni i s-a scurs în zăpadă. Pe când aceasta se topea, răsăreau flori albe, ghioceii, vestitorii primăverii. Pâna şi ultima picătură de sânge se scurse în zăpada imaculată. Muri.

Since then youngsters knit two tassels: one white and one red and offer them to the girls that they love or their loved ones. Red means love for everything that is beautiful, reminiscent of the color of the hero’s blood. White symbolizes health and the purity of the snowdrop, the first flower of spring.”

De atunci tinerii împletesc doi ciucuraşi: unul alb şi unul roşu. Ei le oferă fetelor pe care le iubesc sau celor apropiaţi. Roşul înseamnă dragoste pentru tot ce este frumos, amintind de culoarea sângelui voinicului. Albul simbolizează sănătatea şi puritatea ghiocelului, prima floare a primăverii.”

Hope you liked.

Sper ca va placut.

Gabi

2 gânduri despre „1st of March edition

  1. I love it 🙂 You should also put the other legend about the first 10 days of spring 🙂 I’m sure people will like to read that one also.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s